Wizyta Kardynala Chriastana Tumi w Sanktuarium w Atoku

Aktualności  / Wizyta Kardynala Chriastana Tumi w Sanktuarium w Atoku (2013)

2013

13 Kwietnia 2013
Święto Miłosierdzia i wizyta Kardynała Tumi na misji w Atoku

Oczekiwaliśmy na to święto dość długo, bo aż 3 lata staraliśmy się, aby przybył do nas Kardynał Christian Tumi. Nasze pragnienia znalazły swoje spełnienie. Kardynał odpowiedział pozytywnie i przybył  już do Atoku w sobotę 6 kwietnia. Towarzyszył mu nasz ordynariusz, ks. biskup Jan Ozga. Na tym święcie byli także obecni wszyscy marianie z obu kameruńskich domów w Ngoya i Atoku (razem z  seminarzystami 12 osób). Był z nami także ks. Bogusław Gil MIC, który przyjechał z Rzymu, aby zaraz po święcie wygłosić rekolekcje maryjne dla misjonarzy.

Kardynał przywitał pielgrzymów, którzy przybyli pieszo w trzech grupach z  pobliskiej parafii z miasta Ayos (40 km), aż 214 osób; z  Essienbotu, z lasu tropikalnego 86 km po złej drodze i w strugach deszczu szła przez 3 dni grupa 120 osób; oraz z miasta Abong Mbang z trzech parafii (60 km) szło prawie 200 osób. Kardynał uczestniczył o godz. 15.00 w celebracji Godziny Miłosierdzia. Udzielił błogosławieństwa zmęczonym drogą pielgrzymom. Wieczorem w wigilię Niedzieli Miłosierdzia zorganizowaliśmy adorację Najświętszego Sakramentu i spowiedź. Kardynał usiadł do prostego konfesjonału wśród ludzi i na ławce przez trzy godziny udzielał wiernym sakramentu pojednania z Bogiem. Także ksiądz biskup Jan i 12 księży spowiadało pielgrzymów. Wszyscy, którzy tego pragnęli i nie mieli przeszkód, mogli otrzymać sakramentalną pomoc. Po adoracji spadł obfity tropikalny deszcz, jakby znak błogosławieństwa i oczyszczenia.

Niedzielę Miłosierdzia zaczęliśmy Laudesami. Razem z księżmi i siostrami zakonnymi oraz licznymi pielgrzymami odśpiewaliśmy psalmy. Po krótkiej przerwie na śniadanie zaczęła się Msza św. Inkulturowana liturgia trwała cztery godziny. Było kilka procesji: na wejście, z Ewangeliarzem przed czytaniami słowa Bożego; dwie procesje na ofiarowanie, w których wierni przynieśli  wiele darów, w tym także baranka i kozę oraz najważniejsza procesja - do komunii, aby przyjąć Chrystusa do naszego serca i życia. Jako dziękczynienie po komunii siostry józefitki z Omwan oraz siostry Beneteresiya zatańczyły afrykański taniec. Na koniec pielgrzymi otrzymali błogosławieństwo i podeszli do uczczenia dwóch relikwii - św. Siostry Faustyny i bł. Jana Pawła II.

Kardynał w  swojej homilii, opierając się na biblijnych czytaniach, zachęcał do odwagi wyznawania swojej wiary. Powtarzał jako motto słowa Chrystusa i Jana Pawła II: „Nie lękajcie się”. Mówił, że te słowa są w Biblii użyte 366 razy, to znaczy, że w każdy dzień powinniśmy je sobie przypominać i nie lękać, się bo jest z nami Chrystus. Zwrócił także uwagę na słowa Chrystusa „Pokój wam”, użyte trzy razy w objawieniu Apostołom i Tomaszowi, aby wzbudzić ich wiarę. Używając przykładów ze swojego duszpasterstwa, wzywał do postawy zaangażowania, otwarcia  się wspólnot na grzeszników, nie sądzenia innych, nie potępiania, ale ukazywania im miłosierdzia. Wzywał też do wyrażania jednoznacznej postawy przynależności do Chrystusa, opowiadania się za Nim i nie hołdowania pogańskim praktykom, czy szukania pomocy u czarowników. Interpretując Ewangelię św. Mateusza (Mt 25,31-46) zwrócił uwagę na wypełnianie uczynków miłosierdzia, gdyż będziemy sądzeni nie tyle z naszych grzechów, ale z uczynków miłosierdzia. Kiedy mówił o miłosierdziu Boga, ukazywał je w postawie przyjęcia grzeszników i obdarzenia ich miłością, aby się nawrócili. Ukazywał ważną rolę kapłana, który otrzymał od Boga władzę sakramentalną odpuszczenia grzechów, otwarcia nieba dla grzeszników, odrodzenia ich samych przez miłosierną miłość Boga. Zapewniał, że Bóg przebacza grzechy, aby o tej prawdzie pamiętać codziennie i zawsze ufać Bogu.

Po uroczystościach przyjęliśmy na obiad księży i siostry zakonne, seminarzystów oraz katechistów i delegacje pielgrzymów w naszej dużej sali parafialnej. Zmieściło się 160 osób. Nie zapomnieliśmy także o dzieciach, które witały pielgrzymów na cymbałach i bębnach oraz grupy miłosierdzia obsługujące  pielgrzymów.

Franciszek Filipiec MIC