Święto Miłosierdzia Atok

Aktualności  / Święto Miłosierdzia Atok (2017)

Relacja ze Święta Miłosierdzia w Atoku 2017

2017

Jak zwykle przygotowania do Święta Miłosierdziatrwają u nas przez cały Wielki Post. Odwiedzam bowiem z grupą animatorów wszystkie parafie skąd wyruszają pielgrzymki, aby przypomnieć, zachęcić I zaprosić na Święto do Atoku.Animacja polegana głoszeniu wszystkich niedzielnych kazań, oraz na spotkaniu z grupami miłosierdzia istniejącymi w parafiach. Prezentujemy także nową pieśń która zawiera posłanie miłosierdzia i przedstawia hasło bieżącegoroku pastoralnego. W zwiazku zsynodemMłodych oraz setną rocznicą ojawień Matki Bozej Fatimskiej wybraliśmy następujący temat roku pastoralengo w naszej diecezji: „Jeune, comme Marie, laisse-toi attirer par le Christ” „Młodzieńcze, tak jak Maryja pozwolsie przyciagnac przez Chrystusa”Oto dosłowne tłumaczenie z języka francuskiego, ale po Polskiu może bardziej będzie to zrozumiałe jak powiemy„Młodzieńcze, tak jak Maryja, pzwól Chrystusowi wejść do Twojego życia” Zwrotki tej pieśni ukazują potrzebę wiary, modlitwy i życia bez grzechu, by Chrystus mógł zamieszkać w sercu i życiu człowieka. Natomiast powtarzający się refren zapewnia obietnicę, że od tego spotkania z Chrystusem całe życie się zmieni. Odwiedziłem 7 parafii i  rzeczywiście była odpowiedź, bo w tym roku przyszło najwięcej pielgrzymów do Sanktuarium.


Zaprosiliśmy na Święto Arcybiskupa Samuela Kledę z Archidiecezji Douala który równocześnie jest Przewodniczącym Konferencji Biskupów w Kamerunie i Afryce Środkowej. Przybył już w sobotę. Towarzyszyło mu kilka osóbzaangażowanych w miłosierdzie ze wspólnoty„Faustynum”. Byli także pielgrzymi z paru innych diecezji. Najwięcej było pielgrzymów z naszej diecezji i parafii, które odwiedziłem w poście.

Uroczystość i rozpoczęły się przywitaniem kilku grup pielgrzymów, którzy dotarli już w sobotęna godzinę 13. Niektórzy szli pieszo 4 dni pokonując w spiekocie i deszczu ponad 100 km, Okoliczne wioski przyjmowały pielgrzymów żywiąc ichzupą z manioku i owocami. Gdzieniegdzie podawali także ryby. O godzinie 15 celebrowaliśmy w Sanktuarium Koronkę do Bożego Miłosierdzia. W tym roku nie przeplataliśmy odmawianych dziesiątków słowami z Dzienniczka, ale głosiliśmy posłanie Matki Bożej z Fatimy zawarte w objawieniach, które wzywa do nawrócenia, pokuty i miłosierdzia. SłowaMatki Bożej głosiła młoda dziewczynka, zaś komentarze przygotowali nasi mariańscy klerycy. Wieczorem o godzinie 18,30 odprawiliśmy na terenie Sanktuarium Drogę Światła. Ks. Grzegorz Leszczyk przygotował lampiony przy każdej stacji. Nalał nafty pomieszanej z woskiem do przeciętych zielonych papai umieszczonych na bambusowym kiju. Pielgrzymi mieli także zapalone świece. Całą drogę światła odprawialiśmy przy błyskawicach i grzmotach zbliżającej się burzy.Klerycy, którzy prowadzili rozważania inteligentnie skrócili parę komentarzy i przekazali esencję posłania i modlitwę. Droga światła trwała półtora godziny i akurat zakończyliśmy przedwielką burzą tropikalną. Tylko parę osób zostało trochę zmoczonych, bo wielki tłum zablokował drzwi wejściowe do Sanktuarium.Arcybiskup trwał przez całą drogę światła i oświetlał każdą stację swoją latarką pomagając lepiej dostrzec wyrażone w mozaikach postacie. Na końcuzachęcił do podjęcia paschalnej drogi razem z  Chrystusem i nas pobłogosławił. Po drodze światła była kolacja dla księży i  sióstr, zaś pielgrzymi szukali pożywienia na wiosce. Wrócili wszyscy do Sanktuarium na godz. 21. Zaczęła si ę bowiem adoracja i spowiedź, która trwała do północy. Podziwialiśmy, że w czasie adoracji była względna cisza przeplatana pieśniami eucharystycznymi i wiele osób przystąpiło do sakramentu. Nie zamykaliśmy kościoła, bo pielgrzymi nie pomieścili się w przygotowanych salach i domach. Wielu zostało w Sanktuarium czuwając lub odpoczywając pod ścianą lub na ławkach. Czekaliśmy jeszcze do godziny trzeciej nad ranem na pozostałych gości, którzy nie mogli przybyć na czas z powodu braku środków komunikacji.

Niedzielę Miłosierdzia rozpoczęlinasimariańscy klerycy śpiewając laudesy razem z wypełnionym kościołem przez pielgrzymów. ArcybiskupKleda odmówił modlitwę końcową, Anioł Pański paschalny (Regina Coeli) i pobłogosławił zgromadzonych.

Dojechali lub doszli na święto pozostali pielgrzymi. Przybył Biskup Jan Ozga razem z klerem diecezjalnym i siostrami zakonnymi,Marianie dotarli wszyscy. Był ks. Krzysztof Pazio z Cyrylem, oraz Ks. Paweł z wszystkimi jedenastoma klerykami.Byli świeccy wolontariusze z Polski i wiele przyjaciół Sanktuarium.


Uroczysta Msza św rozpoczęła się o godzinie 9 rano i trwa la trzy i pół godziny. Nic nie było przedłużone,procesje byływypełnione taścami a niektórzy nawet składając ofiary tańczyli. Arcybiskupowi przynieśli tradycyjnie ofiarę z barana i kozy, oraz tzw ciasto zrobione z  nasion dyni, jajek i z drobnymikawałkamimięsa z kury. Arcybiskup w swojej homili mówił o Zmartwychwstałym Chrystusie i tajemnicy nowego życia po zmartwychwstaniu. Ukazał w misterium śmierci i zmartwychwstania ogromne miłosierdzie Boga i wezwał do bycia świadkiem Zmartwychwstałego Chrystusa przez podjęcie uczynków miłosierdzia i zmianę życia.

Po komunii świętej było poświęcenie płaskorzeźby Tajemnicy Niepokalanego Poczęcia umieszczonej w naszej maryjnej kaplicy. Ta tajemnica została wyrażona w  relacjach, a Maryja posiada najpiękniejsze i najlepsze relacje: do Boga, do ludzi, do natury i do siebie samej. Artysta z naszego Regionu,Rolien Beyene wyrzeźbiłtę tajemnicę w  specjalnym drewnie, w formie mapy Kamerunu umieszcząjącpokorną Maryję pośrodku i przed Kościołemw Atoku, orazpo bokach rodziny, domy wszystkich plemion, tropikalna naturę i rzekę Nyong przy której jest Sanktuarium.


Na końcu podziękowania wyrażone przez Rektora Sanktuarium zawierały radość i wdzięczność za święto i obecność Arcybiskupa. Przewodniczący Komitetu Parafialnego dziękował wszystkim za obecność i prosił aby nasze sanktuarium zostało uznane w skali narodowej, ponieważ jak do tej pory jest jedyne w Kamerunie. Arcybikup odpowiedział na tę prośbę zachęcając do przygotowania oficjalnych starań i przedstawienie ich naKonferencję Episkopatu. Zabrał także głos Ks. Biskup Jan Ozga podkreślającważność obecności Arcybiskupa na Wschodzie Kamerunu, oraz dziękując za przygotowanie święta. Poprosił także o maryjną pieśń jako wyraz wdzięczności za pielgrzymów i  za otrzymane łaski od Miłosiernego Chrystusa.Na zakończenie Arcybiskup poświęciłdewocjonalia i udzielił błogosławieństwa dla pielgrzymów. Klerycy przy akompaniamencie śpiewów połączonych chórów podali relikwie Św Siostry Faustyny, Św,. Jana Pawła II i Św Stanisława Papczyńskiego do ucałowaniaByło też miejsce na fotografię przed figurą Matki Bożej.

Na wspólnym posiłku przyjęliśmy ponad 200 pielgrzymów. Byli wśród nich tylko wybrani reprezentanci parafii i wspolnot, bo wszystkich pielgrzymów było obecnych ponad tysiąc.

Atok, dnia 24 Kwietnia 2017
Ks Franciszek Filipiec MIC