Afrykańskie uroczystości ku czci bł. Stanisława Paczyńskiego

Aktualności  / Afrykańskie uroczystości ku czci bł. Stanisława Paczyńskiego (2011)

2011

Uczciliśmy naszego Założyciela zarówno w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, jak też w kaplicy w wiosce Ngoulmakong, specjalnie wybudowanej i  poświęconej ku jego czci. Najpierw 18 maja w dzień powszedni obchodziliśmy wspomnienie bł. Stanisława Papczyńskiego w  Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Atoku. Mszy św. przewodniczył ks. Paweł Rawski MIC, wspominając w homilii osobę i charyzmat Ojca Założyciela. Podkreślił jego nadzwyczajną cześć ku Najświętszej Maryi Pannie i Jej Niepokalanego Poczęcia.

W tym samym dniu ks. Grzegorz Myłek MIC w naszym domu studiów w Ngoja celebrował uroczyście wspomnienie Błogosławionego i ukazywał naszym seminarzystom jego duchowość.

Główne uroczystości były zorganizowane w niedzielę 22 maja w wiosce Ngoulmakong, gdzie w 2007 r. ks. Krzysztof Pazio MIC wybudował kaplicę. Chrześcijanie za patrona obrali sobie nowo błogosławionego wtedy Stanisława Papczyńskiego. Do tegorocznych uroczystości przygotowywał ich ks. Yves Oumarou MIC, pierwszy kameruński prezbiter w naszym Zgromadzeniu. Pojechał do wioski dwa tygodnie wcześniej i zorganizował odmawianie nowenny i przedstawił im ojca Stanisława Papczyńskiego jako orędownika.

Święto w  Ngoulmakong jest co roku obchodzone jako święto parafialne. Toteż są na nim obecni katechiści z innych wspólnot oraz wspólnoty Akcji Katolickiej i Legionu Maryi, grupy Miłosierdzia oraz dwa chóry parafialne. Mszy świętej przewodniczył ks. Grzegorz Myłek MIC, który specjalnie przyjechał na to święto, zaś okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Franciszek Filipiec MIC. Podkreślił aktualność osoby Założyciela dzisiaj oraz jego charyzmat modlitwy za dusze w czyśćcu cierpiące. Ten charyzmat znajduje oddźwięk w  naszym duszpasterstwie, gdyż potrzeba specjalnej katechezy, aby miejscowe pogrzeby obchodzić po chrześcijańsku i zaniechać dawnej tradycji szukania winnego za śmierć zmarłej osoby, ale przez modlitwę i ofiarę Mszy św zawierzyć ją Bogu. Wspomniał też o  koronce 10 cnót i ukazał przez tę modlitwę maryjną drogę do świętości. Podczas Mszy św. odśpiewano litanię ku czci Błogosławionego, ukazującą całe bogactwo jego osoby. Zaś oba chóry dwa razy zaśpiewały nową pieśń ułożoną specjalnie na cześć ojca Papczyńskiego. Na zakończenie Mszy św. zostały podane do uczczenia relikwie Błogosławionego. W kulturze afrykańskiej cześć relikwiom oddaje sie najczęściej przez dotyk ręką lub też dotknięcie policzkiem zawartych w relikwiarzu cząstek świętego.

Zazwyczaj po takiej uroczystej celebracji wspólnota wioski zaprasza wszystkich na posiłek. Tym razem też wszyscy byli zaproszeni, ale posiłek był bardzo skromny - ryż w sosie z orzeszków arachidowych, gdyż duża liczba gości przybyłych na święto, zwłaszcza Legion Maryi byli goszczeni przez kilka dni w wiosce. Po zakończeniu uroczystości dwoma samochodami odwoziliśmy kilka razy przybyłych na to święto pielgrzymów.

Atok 2011
Franciszek Filipiec MIC