Uroczystości pobeatyfikacyjne Ojca Stanisława Papczyńskiego

Aktualności  / Uroczystości pobeatyfikacyjne Ojca Stanisława Papczyńskiego

Uroczystości pobeatyfikacyjne Ojca Stanisława Papczyńskiego w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Atoku w Kamerunie

Całe Zgromadzenie Marianów było bardzo zaangażowane w szerzenie kultu i znajomości swego Założyciela, dlatego nie brakowało materiałów, publikacji, książek, modlitw, a zwłaszcza dokumentacji o Ojcu Papczyńskim. Można było z tych licznych materiałów dokonać syntezy i  udostępnić je wiernym na naszej misji by mogli się zapoznać z osobą i  charyzmatem Założyciela.

W naszym programie duszpasterskim w czasie Wielkiego Postu 2007 rozdaliśmy we wszystkich wspólnotach broszurkę z wizerunkiem, życiorysem i modlitwą do Ojca Papczyńskiego. W katechezie przybliżyliśmy jego postać i charyzmat, którym się dzieli z Kościołem. Kiedy zaś zbliżała sie beatyfikacja urządziliśmy dni skupienia i udostępniliśmy szerszy zasięg modlitw i tekstów o Założycielu ( litanię, nowennę, modlitwę o szczególne łaski, oraz wybrane myśli z jego charyzmatu. Wierni chętnie korzystali z tych materiałów.

Otrzymaliśmy od księdza Serafina Michalenki obrazy Ojca Stanisława Papczyńskiego. Wszystkie trzy oprawiliśmy w ramy z drzewa bilinga i  przeznaczyliśmy do kultu. Jeden z nich jest przeznaczony do nowo wybudowanej kaplicy przez ks. Krzysztofa w wiosce Ngoulmakong. Drugi służy nam jako pomoc katechetyczna, patronuje w sali katechumenatu i  jest wożony do różnych wspólnot kiedy mamy animacje duszpasterskie. Trzeci obraz został uroczyście poświęcony i intronizowany w naszym Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Urządziliśmy dla niego specjalną boczną kaplicę, w której zostały umieszczone relikwie Założyciela. Kaplica jest ozdobiona miejscowym drewnem ( sufit, boazeria). Na jednej ścianie jest duża płaskorzeźba przedstawiająca postać Ojca Papczyńskiego odprawiającego Mszę św. w której oręduje za duszami w czyścu cierpiącymi. Zwraca sie do Boga za pośrednictwem Chrystusa. Obok Chrystusa jest Maryja, która wstawia się za powierzonymi w intencjach duszami. Ta scena z Mszą św. Ojca Papczyńskiego w centrum tryptyku zawiera postacie Marianów, którzy także jak ich Założyciel orędują za duszami w czyścu cierpiącymi. Pozostałe części tryptyku ukazują kontekst ludzi Afryki, którym ta prawda została objawiona. Na samym dole widać postacie ludzi z maczetami, dzidami, woreczkami zawierającymi amulety i  inne przedmioty wierzeń pogańskich. Wszyscy wrzucaja je do ognia i biorą do ręki wazę, udając się procesyjnie do Chrystusa Miłosietrnego z  którego promieni czerpia potrzebne dla siebie łaski. Na horyzoncie tej procesji przedstawiony Kościół, który głosi to miłosierdzie. Tu jest miniatura Sanktuarium w Atoku. Płaskorzeźba ta została wykonana przez miejscowego artystę Rolanda Beyene, któremu w akompaniamencie przedstawiliśmy posłanie naszego Założyciela. Przygotowaliśmy także do kaplicy specjalną decymkę z drzewa hebanowego, którą umieściliśmy obok obrazu jako znak modlitwy, przedstawiającą także treść 10 cnót Niepokalanej. Decymka ta została wykonana w pracowni Ojca Jerzego, ze Zgromadzenia Sw,. Ducha. W przyszłości pragniemy umieścić w tej kaplicy inne dzieła sztuki, które jako znaki katechetyczne pomogą bardziej ukazać charyzmat naszego Założyciela. Myślimy o witrażu, mozaice i kilku olejnych obrazach.

Te w/w przygotowania pomogły nam uroczyście przeżyć samą beatyfikację Ojca Papczyńskiego. Celebrowaliśmy ją razem z wiernymi 16 września 2007 w łączności z Kościołem Powszechnym i naszym Zgromadzeniem. Zaprosiliśmy także na specjalne uroczystości pobeatyfikacyjne na 21 października 2007 Nuncjusza Apostolskiego, Eliseo Antoni Ariotti, oraz biskupa miejscowego Jana Ozgę wraz z księżmi i siostrami z całej naszej diecezji. Ze wszystkich wiosek przybyli pielgrzymi oraz delegacje z  parafii.


Uroczystości celebrowaliśmy już w sobotę 20 października w czasie wieczornego czuwania poświęconego Matce Bożej Fatimskiej. Przenieśliśmy bowiem fatimskie uroczystości z 13 października na tę wigilię. W  celebrowanej Eucharystii przez ks, Biskupa Jana Ozgę wierni usłyszeli całe fatimskie posłanie Matki Bożej, uczestniczyli w procesji ze świecami i pochodniami, oraz w modlitwie zawierzenia, które zacerpnęliśmy z papieskiej pielgrzymki do Togo, w której Jan Paweł II zawierzył Afrykę Matce Miłosierdzia i jej Niepokalanemu Sercu. Na zakończenie wszyscy zaśpiewali nową piśń do Matki Bożej, której nauczyliśmy sie w czasie osłonięcia obrazu Matki Miłosierdzia w naszym Sanktuarium dnia 15 kwietnia 2007.

W dalszej części naszego czuwania były dawane świadectwa uczestników beatyfikacji Ojca w Licheniu. Mówili nasi współbracia Krzysztof i  Grezgorz. Opowiadał też ze wzruszeniem nasz seminarzysta Yves Oumarou, że był pod wielkim wrażeniem jak ludzie w Polsce modlili się do Ojca Papczyńskiego i upraszali dla siebie potrzebne dary. Mówił także ks. Biskup Jan Ozga, który także uczestniczył w beatyfikacji i wspomniał o  widzialnych owocach modlitwy do Ojca Papczyńskiego, między innymi wzruszeniem napawał widok syna z matką idącego w procesji dziękczynnej do ołtarza, który za przyczyną Ojca Papczyńskiego odzyskał życie i  zdrowie. To wieczorne czuwanie pełne modlitw i świadectw zakończyliśmy śpiewem pieśni.

Główna uroczystość dziękczynna za beatyfikacje naszego Założyciela to Eucharystia sprawowana w niedzielę dnia 21 października przez Nunsjusza Apostolskiego w obecności ponad 20 kapłanów i drugie tyle sióstr zakonnych. Wierni przybyli tak samo jak na Święto Miłosierdzia. Kościół był wypełniony. Nuncjusz Apostolski dokonał poświęcenia i intronizacji obrazu w kaplicy Założyciela. Na tę uroczystość została przygotowana nowa pieśń ku czci błogosławionego, zawierająca prawdy z jego charyzmatu. Jej refren śpiewał cały Kościół < Chwała na wysokości Bogu za błogosławionego Ojca Stanisława Papczyńskiego>. Dzieciecy chór tańczył w czasie pieśni wykonując gesty dziekczynienia i ukazując Postać Ojca Papczyńskiego na intronizowanym obrazie. W kaplicy został także umieszczony relikwiarz z cząstkami kości Błogosławinego. Ks. Biskup Jan Ozga wytłumaczył wiernym znaczenie relikwiarza i zachęcał do modlitwy za przyczyną błogosławionego. Chór śpiewał litanię do Ojca Papczyńskiego zakończoną modlitwą o jego wstawiennictwo. Nuncjusz Apostolski w swojej długiej homilii ( 25 minut) podkreślał aktualność postaci Ojca Papczyńskiego na dzisiaj oraz potrzebę podjęcia jego charyzmatu i jego posłania.

Ojciec Papczyński jako Nauczyciel i Pedagog uczy nas prawdziwej postawy wiary i zaufania Bogu, wierności dobrym tradycjom i nauce Kościoła. Ojciec Papczyński jako Orędownik wstawia się za nami a  zwłaszcza za zmarłymi, za duszami w czyścu cierpiącymi by dostąpili odkupienia. Ojciec Papczyński jako Miłośnik Niepokalanej uczy nas unikania grzechu i życia w czystości i poświęcenia dla chwały bożej

Wskazał także na miłosierną postawę Ojca Papczyńskiego do ubogich, chorych, cierpiących, ofiar różnych kataklizmów i epidemii, który niósł wszystkim ulgę, poświęcenie i tę troskę zostawił swoim synom w założonym przez siebie Zgromadzeniu Niepokalanej. Zachęcał nas byśmy kontynuowali tę chlubną tradycję. W czasie tych dziękczynnych uroczystości na uwagę zasługuje część Mszy św. Zawierająca ofiarowanie. Jak nigdy dotąd na tę okazję chrześcijanie przynieśli obfitość ofiar, które procesyjnie zanosili do ołtarza; zbiory pól, owoce i warzywa, banany słodkie, banany plantains, maniok, makabo, bulwy inyam podobne do buraków, nieśli kury, prowadzili kozy i barany i wieżli na taczkach inne dary, które były za ciężkie aby je nieść. Część ofiar przekazaliśmy biskupowi, inne zostawiliśmy na formacje dla przybywających do sanktuarium grup, a  jeszcze inne rodaliśmy ubogim i potrzebującym.

Wiele czasu na zakończenie zajęły podziekowania, bo nie wolno kogokolwiek pominąć. Dziękowaliśmy najpierw Bogu i Kościołowi za beatyfikację, a potem wsztystkim którzy sie przyczynili do uświetnienia tych uroczystości. Na zakończenie Mszy Sw. Nuncjusz Apostolski udzielił papieskiego błogosławieństwa. Podaliśmy także do ucałowania relikwiarz z  cząstkami Ojca Papczyńskiego. Zaprosiliśmy uczestników na wspólny posiłek by dzielić się radością z beatyfikacji.

Atok, dnia 30 listopada 2007
ks. Franciszek Filipiec MIC

Aby dowiedzieć się więcej o Ojcu Stanisławie Papczyńskim kierujemny na stronę:

http://www.stanislawpapczynski.org/pl/index.php