Zaangażowanie w Synod Diecezjalny

Początki  / Zaangażowanie w Synod Diecezjalny

Od roku 2000 Ks. Biskup Jan Ozga zwołał Synod Diecezjalny, który miał na celu przygotowanie wiernych do obchodu Jubileuszu 50 lecia istnienia diecezji Doume Abong Mbang.

2000

Synod trwał 5 lat. Był skrupulatnie przygotowany przez sesje diecezjalne i zonalne, oraz przez zaangażowanie delegatów synodalnych w każdej parafii. Synod tłumaczyliśmy wiernym jako zebranie rodziny, na którym są omawiane wszystkie sprawy domu. Omawialiśmy wiec najważniejsze tematy wiary i słuchaliśmy wypowiedzi ludzi jak przeżywają swoją wiarę i jak się angażują dla kościoła. Każdy z pięciu lat był zaplanowany na podjecie pogłębionej refleksji: Pismo Święte, Sakramenty, Rodzina., Misja, Eucharystia.

Będąc jeszcze w Doume nasze zaangażowanie w synod było bardzo znaczne. Uczestniczyliśmy w komisjach organizacyjnych i zajmowaliśmy sie przyjęciem gości, kuchnia, dekoracja. Podjęliśmy także niektóre tematy formacyjne dla delegatów synodalnych. Skrupulatnie wprowadzamy rezolucje synodalne wymagające regulacji sytuacji sakramentalnej katechistów i  członków Akcji Katolickiej. W parafii powstały dzieła synodalne jak grupy modlitewne, przekazanie dla domów krzyża, pisma świętego, oraz wybudowanie kilku kaplic.

Synod ukazał nam dalszą potrzebę formacji i pogłębiania naszej wiary. Najbardziej dotyczy to Rodziny, która będzie naszym priorytetem przez następne 7 lat pracy duszpasterskiej.