Święcenia diakonatu br. Yves’a Oumarou w Atok

Aktualności  / Święcenia diakonatu br. Yves’a Oumarou w Atok (2010)

2010

Kamerun: pierwszy mariański diakon z Afryki
W sobotę 22 maja 2010 r., w  przeddzień uroczystości Zesłania Ducha Świętego, w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Atoku akolita Yves Oumarou MIC został wyświęcony na diakona. Wspólnota księży marianów w Kamerunie  cieszy się darem jego powołania i faktem, że w tak krótkim czasie od rozpoczęcia swojej misji w tym kraju, jej szeregi zostały powiększone o pierwszego diakona afrykańskiego.

Uroczystej mszy św. przewodniczył, homilię wygłosił i święceń diakonatu udzielił ks. bp Jan Ozga, ordynariusz diecezji Doumé Abong-Mbang.

Na uroczystość przyjechali zaproszeni goście: rodzina, przyjaciele i  znajomi nowo wyświęconego diakona Yves’a Oumarou MIC z  Betare-Oya, Bertoua i Jaunde. Oprócz nich były również obecne siostry michalitki z Betare-Oya i Ngelemenduki, siostry Opatrzności Bożej z Essiengbotu i Ayosu, siostry Duszy Chrystusowej z  Abong-Mbangu, siostry pallotynki z Doumé oraz paulini z Ayosu i  proboszcz parafii w Essiengbocie. W uroczystości tej wzięli udział również księża i klerycy ze Zgromadzenia Księży Sercanów, u  których Yves mieszkał przez niemal 4 lata – czas studiów teologicznych i formacji do kapłaństwa.

W uroczystości tej uczestniczyli także przedstawiciele miejscowych władz oraz nasi parafianie z Atoku i z wiosek naszej parafii. Po mszy św. neoprofes przyjmował gratulacje i życzenia od uczestników uroczystości, po czym zaproszeni goście udali się na przygotowaną agapę.

Dar święceń diakonatu naszego współbrata Yves’a Oumarou MIC jest znakiem Bożego błogosławieństwa dla nas, marianów pracujących na kontynencie afrykańskim. Bóg w swojej Opatrzności troszczy się o nas i wynagradza nasz trud i zaangażowanie w pracy misyjnej, pozwalając już teraz cieszyć się jej owocami.

ks. Grzegorz Myłek MIC