Chapelet - Traduction en Maka

Les Prières  / Chapelet - Traduction en Maka

Jésus a dicté cette prière à la Sœur Faustine à Vilnius la nuit du 13/14 septembre 1935 (Petit Journal, 475-477). Il lui en parlé 14 fois, tout en expliquant son but et les promesses liées à elle.

Dans ce chapelet nous offrons à Dieu le Père « le Corps et le Sang, l’Âme et la Divinité de Ton Fils bienaimé, Notre-Seigneur Jésus Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier... » (Petit Journal, 475). Par cette prière nous nous unissons au sacrifice de la croix de Jésus, pour le salut de monde. Nous invoquons amour que Dieu le Père a  pour son Fils et pour le monde.

Récitation du Chapelet à la Miséricorde Divine
(on récite les prières suivantes sur le chapelet ordinaire)
(Traduction en Maka)

Au début:

SONGO WUZU AGOW
SONGU WUZU WOJI GWOWE.
JINADWO IBAG NKUNKE.
KULI GWO IZAG WA SADI, TADEGA WO IBEG
WA SHI NDA GWOW,
YEG SE IDEW BIZU I A MUUS, SENYENG SE
MAZAN MUZU, NDA SE ME DU FWINY MPION
A OMIYON BUZU NE
KU BEG BID SE MEKUGULU SHI CU,
YILUG SE ONKWAL BUZU. AMEN
MA BADA WO YA MARIYA
MA BADA WO YE MARIYA,
LWONDULA NE ONCUNCESH,
CI JI NE WE , WOJI FESHA MPADUGA BUDA BESH,
MWAN A MWO WOO JI FESHA.

NKENKEN MARIYA NYONGU ME JEI,
JAGULAG SHU SE OSOOL OMEBOW,
TEED NE KUKUDIGA
KAWOS NA WALA LU SHWIY DUZU. AMEN
MEBOGLA JEI
MEBUGHLA JEI SONGU A NKULI NYESH,
KWAMBULE GWOW NE SHI,
MEBUGHLA YEZY KRISTU CIGAL MWAN DE CI WUZU,
NYONG NYA NWANYO BUM NE NKUL ME NKENKENGUL’
ABYEL BE NYUWO MUDA MARIYA,
NYA BE MICUNG BUG ME CI PILATE,
ABWAMBELO NKWIND ZHI AMU YE,
BE MU DEL NYE, AMU KE MINJIM,
JWOWLU LOOL AWOOS SHWON MIMUNG,
AMU KE GWOW KEJI MBWO ME NCUUM ME JEI SONGU,
ABANYINGE ZE WA SHI,
ZELE SAMB MUKODU MIKUWO NE MI MUNG,
MEBUGHLA NKENKE NGUL NE NJOW JEI KATOLIKA,
JENGA MINKENKE, YILA BENKUAL,
MAGWIME ME SHWON, NE CUG A KANDEGUE. AMEN

Sur les gros grains, une fois:

JEI SONGU AKANDEGA
MEYEWO NYUL NE NCIA
NGUL CIUK A JEI MWAN CICIELI WO
CI WUZU JEZU KRISTU
NKWAMBEBLE A BENKUAL
BEZU (BEZE) NE BOK BA’A SHIGA NYESH

Sur les petits grains, 10 fois:

ME CIEI ME CI WUZU YEZU KRISTU
GUAGEK SE NKOUNKONG LE NE SHIGA NYESH

Pour terminer, 3 fois:

EI A NKENKENG
JEI A KANDEGE
GUAGEK SE NKOUNKONG LE NE SHIGA NYESH